درباره MKT SURVEYING

مهندسی نقشه‌برداری (Surveying Engineering) که امروزه گاهی اوقات مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک (Geodesy & Geomatics) نیز خوانده می‍شود؛ علم جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها، بویژه داده‌های مربوط به سطح زمین و همچنین مدلسازی، تحلیل و مدیریت داده‌های زمین مرجع است. بطور کلی ژئوماتیک، علم و تکنولوژی مربوط به ویژگی و ساختار داده‌های مکانی، روش‌های بدست‌آوری، سازماندهی، طبقه‌بندی، بررسی کیفیت، تحلیل، مدیریت، نمایش و همچنین نیاز ساختاری برای استفاده از این اطلاعات می‌باشد.

MKT Surveying

خدمات خود را در قالب توپوگرافی، نقشه برداری تفکیک، مسیر ( زیر سازی، روسازی، آسفالت)، محاسبه حجم عملیات خاکی، اجرای جداول و آبرو، پیاده‌سازی و جانمایی صفحه ستون و فونداسیون، تهیه نقشه ازبیلت، شاقولی ستونها به روش های متعارف و Top Down، تیغه چینی دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان ها، مانیتورینگ، کنترل تراز سقف های دال بتنی، پیاده‌سازی نمای ابنیه، سنگ فرش معابر شهری، تعیین حدود ملک برای تهیه نقشه جهت ارائه به ثبت، پیاده‌سازی و اجرای فضای سبز، محاسبه سطح شاتکریت ارائه می دهد.